Domeniul de Activitate

Obiectul principal de activitate al societatii CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L. este conform codului CAEN 4322: „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.

Pentru organizarea si planificarea activitatilor, precum si pentru elaborarea documentatiei sistemului de management, conducerea societatii a luat in considerare prevederile standardului SR EN ISO 9001/2008, precum si prevederile tuturor documentelor legislative aplicabile in domeniul de activitate al societatii (legi, standarde, prescriptii tehnice etc.).

Societatea noastra furnizeaza pentru piata interna servicii in domeniile de incalzire si climatizare rezidentiala, incalzire si climatizare industriala, tratare a aerului, pompe de caldura, panouri solare si sisteme de automatizare.

Principalele activitati desfasurate in cadrul societatii sunt:

  • Executarea lucrarilor de punere in functiune si service in perioada de garantie si postgarantie a consumatorilor de combustibili gazos, solid si lichid

  • Executarea lucrarilor de instalare, amplasare, montare, intretinere a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid

  • Efectuarea lucrarilor de autorizare, admitere a functionarii si de verificare tehnica in utilizare a echipamentelor consumatoare de combustibili gazos, solid si lichid

  • Intocmirea documentatiei in vederea eliberarii autorizatiilor de functionare pentru consumatorii de combustibili conform Prescriptiilor Tehnice :PT -A1, PT-C2, PT-C11

  • Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

  • Testari si analize tehnice

  • Productia de automatizari pentru instalatii termice si hidraulice

  • Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea asupra unei game foarte largi de echipamente pentru instalatii sanitare, termice, de climatizare, piese de schimb si accesorii

  • Verificarea tehnica periodica la echipamentele hidro - sanitare si de aer conditionat

expand_less